ЗА КАМПАНИЯТА И ПРОЕКТА

Проект „Популяризиране на устойчиво ползване на лечебните растения в България” LIFE12 INF BG 000105

Life+Съфинансиран от Програмa Life+ на Европейската комисия, по компонент „Информация и комуникация”

Това е първият български проект по този компонент и един от деветте избрани от целия Европейски Съюз, в конкурса през 2012 г.

Координиращ бенефициент
Фондация „Информация и природозащита”
Асоциирани бенефициенти
Българско национално радио и „ЕкоЛогични Консултации”

Представяне на дейностите, продуктите и резултатите от Проекта ще намерите в Layman’s Report.

Layman's Report

Документален филм

„Лековитото злато на България“

Филмът „Лековитото злато на България“ е разказ за това как богатството от ценни видове лечебни растения и големите ресурси от тях могат да осигурят прехрана на населението на районите, в които са находишата им и да носят икономически ползи на България. В него са представени добри примери за устойчиво използване на лечебни растения у нас. С участието на събирачи и предприемачи по цялата верига за добавяне на стойност към билките, е разказана историята за техния път от полето до нас. Изяснява се как трябва да се берат правилно, през каква обработка преминават и как се извличат и използват полезните вещества в тях. Правилното събиране, заготвяне, съхранение и превоз на суровините и добавянето на стойност са важни за добрата цена на лечебните растения и извличането на максимална икономическа полза от тях. Затова е ключова и ролята на добре обучените берачи.

 

Прочетете още