ЗА КАМПАНИЯТА И ПРОЕКТА

Проект „Популяризиране на устойчиво ползване на билките в България”, се осъществява от Фондация „Информация и природозащита” – водещ бенефициент, Българско национално радио (БНР) и ЕкоЛогични Консултации ЕООД – асоциирани бенефициенти и е съфинансиран от Европейската комисия чрез Програмa Life +.

Това е първият български проект, който се съфинансира по компонент „Информация и комуникация” на Програмa Life + , на Европейската комисия.

Изпълнява се от октомври 2013 до март 2016.

Район на действие за част от дейностите е област Пловдив, с население около 750 000 души, а за медийната кампания – цялата страна.

Целите му са:

  • Популяризиране на устойчиво ползване на билките в България.
  • Създаване на нагласи и умения за опазване на богатите ресурси от лечебни растения на страната ни чрез развитие на природосъобразни икономически инициативи

прочетете още

Дейностите са насочени към: местните общности, които живеят в районите близки до местообитания на лечебни растения, експерти от местните власти, областната управа и регионалните органи на министерствата на околната среда и водите и на земеделието и храните, неправителствени организации, образователни и  научни институции, журналисти от местните и национални медии, широката общественост.

В рамките на проекта се осъществява радиокампания, която ще включва над 200 излъчвания по програма Хоризонт на БНР и радио Пловдив и радио Стара Загора. Така посланието, че България е на едно от първите места в света по богатство от лечебни растения и износ на билки, както и че преработката им може да осигури поминък за местните общности и възможности за икономическо развитие на страната ни ще достигнат до цялата национална общественост.

В рамките на Проекта ще бъдат:

  • Осъществени обучения за общински еколози, служители на областната управа и служители на горски служби, които издават разрешителни за бране на лечебни растения (ЛР),
  • Обучения за билкозаготвители, преработватели и други предприемачи, които да обучават берачи
  • Създадени и разпространени образователни материали – брошури и плакати за берачите, наръчник за журналисти, които работят по темата за лечебните растения
  • Организиран мобилен информационно-консултативен център за земеделски производители, предприемачи, събирачи и всички заинтересовани от устойчиво събиране, култивиране и преработка на ЛР
  • Създаден и излъчен в цялата страна филм за устойчивото ползване на ЛР и ползите, които те могат да носят на района и страната ни;
  • Проведен Панаир на билките в Пловдив, с участието на бизнес организации в хранително-вкусовата, козметичната и фармацевтичната промишленост, които ползват ЛР като суровина;
  • Създадена база данни с информация и фотографии за ЛР – ценни видове и активните биологични вещества в тях, правила за бране и обработка, технологии за култивиране и за добавянe на стойност, етноботаника – традициите и обичайте на народа ни за ползване на билки и др., която ще бъде публикувана на интернет страница и така ще стане достъпна за всички, които имат нужда от нея.
Какво ново

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

На 17 март 2016 в хотел „Дияна”, с. Труд, се проведе заключителната среща на Консултативния съвет по Проект „Популяризиране на устойчиво ползване на билките в България”, съфинансиран от Програмa LIFE+ на Европейската комисия.

На срещата бяха представени резултатите от Проекта. Членовете на КС споделиха удовлетвореност от постигнатото от проекта, от резултатите и създадените продукти. Участниците обсъдиха как те да бъдат оползотворени най-добре в бъдеще.

Участваха повечето членове на Консултативния съвет представители на РИОСВ Пловдив, ДНП „Централен Балкан”, ТОО-Пловдив на НССЗ, общински администрации, ЮЦДП, Лаборатория БАВ към ИОХ на БАН, Българска асоциация на билкарите и гъбарите, РРС на БНР „Пловдив” и РРС „Стара Загора”, експерти.