Кампания на Българско национално радио

Радиокампанията за популяризиране на устойчивото ползване на лечебните растения, у нас се реализира чрез излъчването на серия от репортажи, интервюта и предавания по: национална програма „Хоризонт”, регионална радио станция Пловдив и регионална радио станция Стара Загора. Целите на кампанията са:

  • предоставяне на полезна, популярна информация на събирачите, изкупвачите и преработвателите на билки, която да им помогне да увеличат печалбите си успоредно с намаляване на заплахите за находищата на лечебните растения
  • предоставяне на информация за култивирането на лечебни растения на земеделски производители и всички заинтересовани
  • популяризиране на възможностите, предоставени от проекта сред всички заинтересовани страни и широката общественост, така че да подпомогне и поощри участието им в обучения, консултации в Мобилен информационен център, Панаир на билките и всички други обществени прояви.

123 от излъчените рубрики, в рамките на Проекта, са подредени в аудио диск по няколко теми: календар на ползване и правила за събиране на билки; култивиране на лечебни растения; опазване на находищата на лечебни растения у нас; преработка на билки и производство на продукти от тях.

Те включват записи на десетки билкозаготвители, преработватели, ботаници, фармацевти, събирачи, земеделски производители и създатели на сортове и разсади, експерти от отговорни за лечебните растения институции и научни институти. Събеседниците споделят полезна информация за повече от 60 вида лечебни растения и дават успешни примери за развитие на поминък свързан с билките.

Радио рубриките можете да чуете като кликнете на една от следните теми: