Източници на познание

narachnikИздаден е Наръчник за опазването и устойчиво ползване на видовете и находищата, предназначен за експертите, които издават позволителни за събиране на лечебни растения. Той ще улесни работата на специалистите по управление на ресурсите и ще бъде полезен за преподаватели, студенти, билкозаготвители, природолюбители и всеки, които се итересува от богатството ни от билки.

Наръчник за журналисти, работещи по темата „Билки“ – съдържа основната информация за българските лечебни растения, тяхното ползване и опазване, както и посланията, за създаването на материали и кампании по темата

MAPs PosterPHПлакатът „Как да събираме качествени билки, като опазим находищата им“, представящ правилата за събиране на  лечебните растения беше издаден по време на активния сезон на 2014 година. Той съдържа информация за най-популярните видове лечебни растения, които се събират и култивират с търговска цел. Правилата в него следва да служат на събирачите на лечебни растения и да подпомагат устойчивото ползване на ресурсите.

Листовка за берачиЛистовка, с главна целева група берачите на лечебни растения бе създадена от екипа на проекта! Тя дава подробно обяснение на правилата, които трябва да се спазват, за да се осигури устойчивото ползване на лечебни растения от дивата природа. Листовката включва също най-важните съвети относно култивирането на ЛР, както и информация за контактакт с екипа на проекта с цел да се стимулира търсенето на допълнителна информация и задаването на въпроси от страна на ползвателите на листовката (берачи и изкупвачи на лечебни и ароматни растения; фермери, които се интересуват от култивиране на ЛР; предприемачи; всички “клиенти” на мобилния информационен център и всички присъстващи на панаира на билките).

*Висококачествен файл с листовката или плаката, подходящи за печатно размножаване, ще бъде предоставян на всеки, който желае! Моля използвайте формата за контакт на сайта, за да го поискате!


Опазване и ползване на лечебните растения в област Пловдив – анализ на информацията

Закон за лечебните растения

Закон за биологичното разнообразие – в него са заложени правилата за ползване на лечебните растения, както и видовете под режим на опазване и регулирано ползване