„Лековитото злато на България“ документален филм

Филмът „Лековитото злато на България“ е разказ за това как богатството от ценни видове лечебни растения и големите ресурси от тях могат да осигурят прехрана на населението на районите, в които са находишата им и да носят икономически ползи на България. В него са представени добри примери за устойчиво използване на лечебни растения у нас. С участието на събирачи и предприемачи по цялата верига за добавяне на стойност към билките, е разказана историята за техния път от полето до нас. Изяснява се как трябва да се берат правилно, през каква обработка преминават и как се извличат и използват полезните вещества в тях. Правилното събиране, заготвяне, съхранение и превоз на суровините и добавянето на стойност са важни за добрата цена на лечебните растения и извличането на максимална икономическа полза от тях. Затова е ключова и ролята на добре обучените берачи.

Филмът представя и култивирането на лечебни растения, като основен подход за опазването на диворастящите находища. В него се разказва за добрите български сортове, за ползите от производството на култивирана суровина и се дават примери за успешно отглеждане на видове, застрашени в дивата природа.

Основните събития в рамките на проекта са използвани за премиери, както и за разпространение и популяризиране на филма. Филмът бе излъчен за пръв път по време на Панаира на българските билки през ноември 2015.

Филмът е предоставен на БНТ, както и на всички регионални телевизии в района на проекта и в цялата страна.

Ето и снимки от заснемането му: