Обучения и консултации

През м. май и юни 2014 г. беше проведено обучение за експертите-еколози от общинските администрации, експерти от горските и ловни стопанства в област Пловдив и от областната администрация Пловдив, които съгласно Закона за лечебните растения, имат задължение да издават разрешителни за ползване на лечебни растения на територията, която стопанисва съответната институция.
Бяха представени и дискутирани ключови въпроси на опазването и устойчивото ползване на лечебните растения. Обучението включваше теоретична част представена от експерти от Регионална инспекция по околната среда и водите -Пловдив и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН както и посещение на находище на лечебни растения. Сред природата участниците се запознаха с десетки лечебни растения и с правилата за тяхното събиране. Програмата, презентации и примерни формуляри, можете да изтеглите от линковете по-долу:

Мобилен информационен и консултативен център за ключови целеви групи

През месец март 2015 г. на 6 места в област Пловдив се проведоха информационни срещи, в които фермери, билкосъбирачи, билкозаготвители и всички заинтересовани от развитието на поминък базиран на лечебните растения получиха информация и лична консултация. Те бяха организирани съвместно с териториалния офис на Националната служба за съвети в земеделието, в гр. Пловдив

Едни от най-добрите експерти у нас отговаряха на въпроси за:

Всеки, който желае да получи повече информация за приемните или зададе конкретни въпроси по темите може да се свърже с нас чрез формата за контакт.

Радио рубрики за устойчиво ползване и култивиране на лечебни растения с експерти в бранша и хора от практиката можете да слушате тук.