Блатното кокиче – ценна суровина за фармацията

29/07/2015

Критично застрашеното от изчезване блатно кокиче

Блатното кокиче е красиво и рядко лечебно растение, чието опазване е важна мисия за България. То е особено ценно по две причини. Едната е, че е незаменима суровина за производството на българския лечебен препарат нивалин, втората, че заради уникалните си почвено-климатични условия страната ни е една от малкото по света, където има негови естествени находища и където са най-добрите условия за отглеждането му. Извличаният от блатното кокиче алкалоид галантамин е основа на нивалина , който и до днес е единственият признат препарат за лечение на полиомиелит.

19/05/2014

Блатното кокиче – ценността на ресурсите от български видове и ползите им за създаване на поминък за местните общности

Блатното кокиче е рядък вид лечебно растение, а България е една от малкото страни по света с естествени находища на блатно кокиче. Колко са находищата на територията на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково, как се опазват те? Защо нивалинът, добиван от блатно кокиче, е един от най-ценните фитопродукти? Отговорите на специалистите – еколози и фармацевти, чуйте в репортажа на Мила Маринова.

19/05/2014

Блатното кокиче – интервю с Невена Иванова – експерт в Изпълнителната агенция по околна среда, отдел „Мониторинг на биологичното разнообразие, горски системи и почви“

Блатното кокиче е рядък вид лечебно растение с изключително важно стопанско значение.  Трябва да сме внимателни към това ценно  растение, защото то има ограничено разпространение. Нашата страна е една от малкото в света с естествени находища на блатно кокиче и подходящи условия за изкуственото му отглеждане. Още за този дар от природата и уникалното му въздействие ще научите в рубриката на Васка Начкова.

29/04/2014

Блатното кокиче – вид с много ограничени находища, под строга защита на закона, който прослави България по света с произвежданото от него лекарство „Нивалин”

Блатното кокиче е  красиво и лековито растение, което прослави България по света. Благодарение на неговите лечебни свойства е помогнато на хиляди пациенти, не само у нас, но и в чужбина. Блатното кокиче има изключително стопанско значение. Заради съдържащия се в него галантамин, то е изключително ценно за фармацията и медицината, разказа  магистър-фармацевт Диана Карчева. Галантаминът е алкалоид, който се извлича от блатното кокиче. Открит е от професор Димитър Пасков през 1959 година и става незаменим за фармацията. Още за блатното кокиче, възможностите за лечение и икономическите ползи, които предлага то, както и за заплахите за оцеляването на вида чуйте в рубриката на Антония Попова!