За проекта и кампанията по БНР

20/06/2014

Ползите от обученията на общински и държавни еколози за повишаване на знанията им за устойчивото ползване на лечебните растения

От над 4100 вида висши растения една пета, или 770, са лечебни. В Пловдив и региона активно се ползват 92 вида. Нормативната уредба, регламентираща събирането и търговията с лечебни растения, както и видовете, които виреят у нас, бяха представени на двудневен обучителен семинар за общински еколози, служители на областната управа и служители на горски служби, които издават разрешителни за бране на билки в Пловдив и областта. Разберете каква бе мотивацията и какви резултати даде това обучение!

18/06/2014

Ползите от обученията на общински и държавни еколози за повишаване на знанията им за устойчивото ползване на лечебните растения

Двудневно обучение, предназначено за за общински еколози, служители на областната управа и лесничеи от горските и ловни стопанства, които издават разрешителни за бране на билки в Пловдив и областта беше проведено на 12 и 13-ти юни. Специалистите бяха запознати с местонахожденията, сроковете за събиране и начините за опазване на естествените находища на билки. Спецификите при култивираното отглеждане на лечебни растения също бяха сред застъпените теми. Разберете как обученията ще повлияят на работата на издаващите разрешителни!

06/03/2014

За проекта и кампанията за устойчиво ползване на лечебните растения – интервю със Светлана Аладжем – координатор на Проекта

Светлана Аладжем- координатор на проекта за устойчиво ползване на лечебните растения в България разказва за идеята на проекта и целите му. За да чуете за връзката между стопанските ползи от находищата на ЛР и опазването им и да научите повече за инициативата, чуйте аудио файла!

04/03/2014

Основни послания на кампанията за устойчиво ползване на лечебните растения; проучване на обществените нагласи, добавяне на стойност и осигуряване на приходи – интервю със Светлана Аладжем – координатор на Проекта

Тази рубрика представя вече приключилото проучване на обществените нагласи към лечебните растения в България. В нея можете да чуете също информация за проекта„Популяризиране на устойчиво ползване на билките в България” и неговата връзка със сезонния цикъл на природата. Какъв ще бъде акцентът на дейностите и каква информация ще бъде разпространена в медиите по време на него? Чуйте рубриката, за да разберете!

04/03/2014

Основни послания на кампанията за устойчиво ползване на лечебните растения; добавяне на стойност и осигуряване на приходи – интервю със Светлана Аладжем – координатор на Проекта

Както гласи въведението на всяка рубрика „Лечебните растения на България, как да ги опазим и как да ги ползваме?“ тези въпроси коментира в предаването „12+3″Светлана Аладжем – ръководител на проекта „Устойчиво ползване на лечебните растения в България“. Чуйте каква информация ще се разпространява чрез проекта!

07/11/2013

Цели и дейности на проект „Популяризиране на устойчиво ползване на билките в България“

България е на едно от първите места в света по богатство от лечебни растения. Как обаче да опазим билките като при това извличаме полза от тях? Отговорите на този въпрос през следващите две години и половина ще търси и разпространява проектът „Популяризиране на устойчиво ползване на билките в България”. Какви са целите на проекта и как полезната информация ще достига до хората – чуйте в репортажа на Елена Крушкова.

07/11/2013

Ползите от кампанията за популяризиране на устойчиво ползване на билките в България

Какво цели да постигне проект „Популяризиране на устойчиво ползване на билките в България“ през следващите 2,5 години? Може ли да се съчетаят икономическите ползи от употребата на лечебни растения и опазването на находищата им? Какви са начините за постигане на този баланс и как проектът ще спомогне за това? За да разберете, чуйте репортажа на Кремена Данева.